De Toekomst van de Radiotherapie

Met alle nieuwe technieken en beeldgeleiding wordt er, zowel pre- als post bestraling, steeds meer data gegenereerd. Deze (meet)data ligt aan de basis van de behandeling en dient bij gevolg gewaarborgd te worden om zo een optimale behandeling mogelijk te maken. Dit stelt ons voor nieuwe doelen/uitdagingen! Gelukkig zijn er computers om al deze data snel en zorgvuldig te analyseren. De grootste uitdaging voor de radiotherapie is om alle verkregen gegevens te bundelen en hieruit conclusies te trekken. Deze conclusies stellen vervolgens de artsen, fysici, KFM’ers en laboranten in de gelegenheid om bestaande behandelingen te verbeteren en om nieuwe behandeltechnieken te ontwikkelen en te evalueren.

De bestraling

Het uitgangspunt en dus de basis zal altijd hetzelfde blijven, namelijk om door middel van straling lichaamscellen die zich ongecontroleerd vermenigvuldigen dusdanig te beschadigen dat deze verdwijnen of onder lokale controle komen. De meeste bestralingstechnieken zijn erop gericht om zo min mogelijk gezonde weefsels mee te bestralen en dus zo min mogelijk bijwerkingen te veroorzaken.

Met nadere afstemming en nieuwe bestralingstechnieken zijn we in staat om tumoren een hogere dosis te geven en bijwerkingen verder te verminderen. Dit komt rechtstreeks de kwaliteit van leven van de patiënt ten goede.


Eén geautomatiseerd platform

Veel nauwkeuriger kunnen bestralen, vraagt om optimalisatie van alle data. Een platform om dit te kunnen realiseren is SunCHECK (Sun Nuclear). SunCHECK is een volledig geautomatiseerd systeem dat alle patiënt gerelateerde data en machine QA bij elkaar brengt in één overzichtelijke workflow, om zo alle disciplines inzicht te kunnen geven in de behandeling en apparatuur beheer.

Niet langer data van de ene applicatie vergelijken met een andere toepassing via een omweg, maar direct in één optimale omgeving met data die voor elke discipline beschikbaar is. Onafhankelijk van de werkplek, te raadplegen en in te richten naar verantwoordelijkheden en altijd up-to-date informatie. Zo kan men sneller anticiperen middels de verschillende modules Plan- en DoseCHECK en 3D transit dosimetrie met PerFRACTION. Aan de andere kant SNC Routine met echt(e) integratie van meetapparatuur en niet slechts importeren van meetresultaten. Dit voor beter en efficiënter beheer van alle apparatuur, zowel versnellers als beeldvormend.

Met SunCHECK, een web based software platform, worden alle gegevens en resultaten opgeslagen in één lokale database. Zo integreren alle fasen van patiënt behandeling in één flexibele, geautomatiseerde en naadloze workflow. In plaats van tijd doorbrengen op zoek naar gegevens, is er meer tijd om de kwaliteit van de behandeling nog verder te verbeteren!

PEO en de toekomst van de Radiotherapie

PEO onderzoekt graag met u samen wat de implementatie van het SunCHECK platform betekent voor uw radiotherapie-afdeling. Zo draagt PEO graag bij tot de veiligheid en de ontwikkeling van onze gezondheidszorg door het aanreiken van innovatieve en hoog kwalitatieve oplossingen in de medische, industriële en veiligheidssector.

Heeft u vragen? Contact PEO via deze link of bel +31 (0)24 648 86 88

Specialisten

Fabrikanten

Sun Nuclear

Unieke oplossingen voor radiotherapie: Patiënt, versneller, Routine QA en dosimetrie. Ionisatiekamer en halfgeleider technieken. ...