DYN'R_PEO-Radiation-Technology

Dyn’r Medical Systems, opgericht in 1987, heeft zich gespecialiseerd in spirometrie en het ademhalingsstelsel. De jarenlange ervaring heeft gezorgd voor een expertise in behandeling van tumoren, hetgeen geleidt heeft tot een state-of-the-art product: het SDX-Systeem. Een ademhalingsbeheersysteem gebruikt in radiotherapie en protonentherapie voor de behandeling van thoracale en abdominale tumoren.


Specialisme

Beheersing van tumorbeweging tijdens medische procedures en ingrepen.


SDX-systeem

Met behulp van het SDX-systeem brengt de arts het ritme van de ademhaling, samen met de meting van het volume van de patiënt’s longen, duidelijk in beeld (biofeedback) om de stabiliteit van organen te bevorderen tijdens de behandeling van tumoren. De bestraling van de tumor is hierdoor effectiever, tevens zijn de organen aan minder straling blootgesteld. De SDX is gebaseerd op een spirometer en verbetert de controle en beheersing van thoracale en abdominale tumorbeweging tijdens radiotherapie.


Voordelen van het SDX-systeem:

  • vermindering van tumorbeweging tijdens beeldvorming en behandeling
  • verbetering van de beeldvorming en visualisatie van tumoren
  • toenemende dosis voor de tumor met verminderde blootstelling voor vitale organen

Wilt u meer weten over de SDX-toepassing?
Contact onze specialist Miranda Stoevelaar!